Ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling er i bund og grund et spørgsmål om forretningsudvikling og professionalisering.

Mange virksomheder oplever i dag en øget kompleksitet og en "decentralisering" af beslutningskompetencen, der skubbes længere ud i organisationen. Det skaber et stærkt behov for, at ledere på alle niveauer har en klar forståelse for virksomhedens strategi, så afgørende beslutninger træffes på det rette grundlag.

PEOPLE in MIND tilbyder ledelsesudvikling, der skaber klarhed. Målet er, at deltagerne får øje på hinanden, på indbyrdes antagelser og vanemæssige handlinger. Hermed opstår nye indsigter og reelle handlemuligheder for at justere både fælles og egen adfærd i en retning, der styrker den lokale handlekraft og udvikler forretningen som helhed.