Ledelsesrådgivning

Som leder navigerer man dagligt i et krydsfelt af modstridende interesser og krav. Man må konstant være i stand til at sætte retning og træffe afgørende beslutninger. Mange topledere oplever helt naturligt at være ensomme i den proces. Ledelsesrådgivning er en mulighed for ledelsen for at få sparring, så både udfordringer og muligheder træder tydeligere frem.

PEOPLE in MIND tilbyder ledelsesrådgivning på flere niveauer, både individuelt og i grupper, f.eks. når virksomheden står overfor organisatoriske forandringer eller når nye forretningsområder skal implementeres. Vi opstiller strategiske scenarier, faciliterer vigtige diskussioner og åbner nye mulighedsrum, så organisation får fornyet sammenhængs- og handlekraft.

PEOPLE in MIND tilbyder ledelsesudvikling, der skaber klarhed. Målet er at deltagerne får øje på hinanden, på indbyrdes antagelser og vanemæssige handlinger. Hermed opstår nye indsigter og reelle handlemuligheder for at justere både fælles og egen adfærd i en retning, der styrker den lokale handlekraft og udvikler forretningen som helhed.