Coaching

Coaching handler om målrettet personlig udvikling og foregår i en samtaleproces, hvor fokus er positivt, fremadrettet og konstruktivt. Udgangspunktet er det, der lige nu optager den enkelte. Gennem refleksioner over egen praksis giver samtalen mulighed for at få øje på egne mønstre. Det bliver tydeligt, hvad der ligger under hverdagens handlinger og antagelser. Og hvad det er, man gentager igen og igen med det samme resultat til følge. Dermed bliver det også klarere, hvordan man kan justere sin adfærd, så man opnår den forandring, man gerne vil.

PEOPLE in MIND tilbyder coaching som en effektiv mulighed for øget personlig handlekraft og indsigt i egne styrker og udviklingsmuligheder. Processen holdes tæt knyttet til organisationens efterspørgsel og krav.